Të Gjitha Aktivitetet

Meeting with the mayor of the Municipality of Ferizaj

Takim me kryetarin e komunës së Ferizajit

Sot, në Ferizaj, KDI në bashkëpunim me AVONET realizoi një takim me kryetarin e Komunës së Ferizajt, z. Agim Aliu. Në këtë takim u diskutua për zbatimin e projektit "Promovimi i Aktivizmit të Gjelbër Komunitar" si dhe rëndësinë e orientimit të qeverisjes lokale drejt një qeverisje të gjelbër. Kryetari Aliu u informua që KDI është duke bërë monitorimin e punës së tij në realizimin e premtimeve të gjelbra të bëra gjatë fushatës zgjedhore, si dhe monitorimin e transparencës komunale për vitin 2024, që do të bëhet në kuadër të Transparometrit Komunal 2024.

Kryetari Aliu shprehu gatishmërinë për zbatimin e premtimeve të gjelbra dhe obligimeve komunale lidhur me agjendën e gjelbër. Ai gjithashtu konfirmoi përkushtimin e tij në ngritjen e transparencës dhe informimit të qytetarëve, duke ritheksuar angazhimin e tij për rritjen e transparencës brenda komunës.

Lexo Më Shumë
The International Day of the Environment is marked in Ferizaj

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Mjedisit në Ferizaj

Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, në qytetin e Ferizajt partneri ynë AVONET organizoi Orën e Gjelbër. 

Ky aktivitet mblodhi së bashku një grup të larmishëm pjesëmarrësish, përfshirë përfaqësues të këshillave të fshatrave, nxënës të shkollave të mesme, aktivistë mjedisorë dhe zyrtarë nga kompania “Ambienti”. 

Ngjarja filloi me një prezantim mbi konceptin e aktivizmit të gjelbër, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në ruajtjen e mjedisit ku u prezantua edhe platforma e gjelbër “KDI Green” si një mekanizëm për raportimin e degradimit mjedisor. Pas kësaj, u ofrua një përmbledhje e shkurtër e historisë së Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, duke theksuar rëndësinë e saj globale dhe arsyet e festimit të saj. 

Gjatë diskutimeve, pjesëmarrësit shprehën shqetësimet e tyre lidhur me sfidat mjedisore, veçanërisht mirëmbajtjen e hapësirave publike. Një pikë e rëndësishme e diskutimit ishte shpërndarja e pabarabartë e burimeve dhe kapaciteteve ndërmjet zonave urbane dhe rurale. Sipas pjesëmarrësve shumë komunitete rurale shpesh duhet të mbështeten në organizime vullnetare për të mirëmbajtur hapësirat e tyre publike, duke nënvizuar nevojën për mbështetje më të barabartë institucionale. 

Gjatë këtij takimi, u shfaq si propozim që institucionet lokale të forcojnë këshillat e fshatrave, duke përfshirë iniciativa për t'i furnizuar ata me mjete dhe burime të nevojshme për mirëmbajtjen e zonave të tyre. Një propozim i rëndësishëm i dalur nga takimi ishte poashtu thellimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe bashkësive lokale. Kjo nismë u propozua me synimin që të angazhojë nxënësit në punë "të gjelbër" vullnetare, duke kontribuar kështu në përmirësimin e kushteve mjedisore në komunën e Ferizajt.

Ora e Gjelbër, solli diskutime të cilat theksuan rëndësinë e përfshirjes së gjerë komunitare dhe mbështetjes institucionale për ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Propozimet e dala nga takimi, si fuqizimi i këshillave të fshatrave dhe thellimi i bashkëpunimit shkollor-komunitar, janë hapa konkretë drejtë një të ardhmeje më të gjelbër dhe më të qëndrueshme për komunën e Ferizajt.


Lexo Më Shumë
Meeting with the mayor of the municipality of Kamenica

Takim me kryetarin e komunës së Kamenicës

Po vazhdon cikli i takimeve të KDI-së me kryetarë të komunave. Në qytetin e Kamenicës, KDI, në bashkëpunim me organizatën partnere Fortesa, u pritën në takim nga Kryetari i Komunës, z. Kadri Rahimaj, ku u diskutua për rëndësinë e orientimit të qeverisjes komunale drejt qeverisjes së gjelbër si çështje e thelbësore për qytetarët, si dhe si përgjigje ndaj kërkesave të agjendës së gjelbër, poashtu dhe rëndësisë së ngritjes së transparencës komunale.

Kryetari Rahimaj shprehu përkushtimin e Komunës së Kamenicës për promovimin e qeverisjes së gjelbër dhe mbrojtjen e mjedisit, si një nga komunat më të gjelbra në Kosovë. Në anën tjetër, KDI prezantoi platformën e saj digjitale www.kdigreen.org , si një mjet për përfshirjen e qytetarëve për të raportuar problemet mjedisore dhe për të qenë pjesë aktive në avokimin për një mjedis më të pastër.

Përfaqësuesit e Komunës së Kamenicës shprehën mbështetjen e tyre për këtë platformë si një mjet të rëndësishëm për qytetarët e Kamenicës për të adresuar shqetësimet e tyre mjedisore në nivel lokal dhe bashkarisht të ngritin vetëdijen për pjesëmarrje aktive në mbrojtje të mjedisit.


Lexo Më Shumë
Peja - the next host of the

Peja - nikoqiri i radhës i "Orës së Gjelbër"

Qyteti i Pejës ishte nikoqiri i radhës i "Orës së Gjelbër". Organizata partnere Syri i Vizionit organizoi një diskutim të rëndësishëm, duke sjellë në fokus dialogun e nevojshëm mes autoriteteve lokale dhe komunitetit në komunën e Pejës për të promovuar politikat dhe projektet qeverisëse të gjelbëra.
Në këtë takim u zhvillua një diskutim thelbësor për agjendën politike të Komuna Pejë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, si dhe u prezantuan premtimet e gjelbra të Kryetarit Muhaxheri, dhe sfidat për progresin dhe zbatimin e tyre.
Në anën tjetër, Drejtori i Shërbimeve Publike, z. Agron Nikçi, paraqiti përkushtimin e komunës për mbrojtjen e mjedisit dhe investimet aktuale dhe të ardhshme në këtë drejtim. Ndërkohë, qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile theksuan nevojën për edukim të hershëm nëpërmjet shkollave për rritjen e vetëdijes qytetare në edukim të hershëm, duke parandaluar këtë problem në faza të hershme. Gjithashtu u theksua nevoja për më shumë inspektorë mjedisor, kushte më të mira për transportin publik dhe promovimin e transportit me biçikletë, si dhe masat për të luftuar deponitë ilegale dhe për të rritur ndërgjegjësimin mjedisin nëpërmjet aktiviteteve shkollore.

Lexo Më Shumë
Green Hour in Skenderaj

Ora e Gjelbër në Skenderaj

Organizimi i orëve të gjelbra ka vazhduar këtë javë në Skënderaj. Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarët kanë diskutuar me kryetarin e Skenderaj, Fadil Nura rreth politikave të gjelbra lokale dhe premtimeve të tij në këtë fushë.

 

Fillimisht, përfaqësues të organizatës, Iniciativa Qytetare e Skenderajt, kanë paraqitur një raport ku janë përmbledhur premtimet e gjelbra të kryetarit të Skenderaj rreth. Ndër premtimet kryesore që janë përmendur në këtë organizim kanë qenë: projektet e gjelbrimit, rregullimi i parqeve, shtigjet e ecjes, trajtimi i ujrave të zeza, etj.

 

Nga ana tjetër, kryetari Fadil Nura ka përmbledhur aktivitetet që janë realizuar dhe po realizohen rreth projekteve që kanë për synim përmirësimin dhe mbrojtjen e ambientit. Ai ka folur edhe për sfidat në mirëmbajtjen dhe përfshirjen e sa më shumë vendbanimeve në këtë komunë. Si arsye të veçantë, kryetari Nura ka përmendur edhe mundësitë buxhetore dhe kujdesin ndaj mjedisit si përgjegjësi kolektive.

 

Kryetari Nura ka thënë poashtu se si politikë lokale në fushën e ambientit është investuar në gjelbrim të qytetit dhe makineri për mirëmbajtje. Ndërkohë, ka përmendur edhe iniciativat për zhvillimin e turizmit në disa pjesë të komunës, duke përfshirë edhe shtigje të ecjes.

 

Lexo Më Shumë

Na shkruani

Si mund të qasem në formularin e Raportimit në platformë?

Çfarë informacioni personal nevojitet për të paraqitur një raportim?

Si mund të bashkëngjes imazhe ose video?